یگه بهتر از این چی میخواید اینم فول آلبوم SHakira شکیرا لذت ببرید 

دانلود همه ی اهنگهای شکیرا و بهترین های شکیرا  

Donde Estan Los Ladrones :

01 - Ciega, Sordomuda.mp3 2010-May-18 08:00:03 5.1M audio/mpeg
02 - Si Te Vas.mp3 2010-May-18 08:00:01 3.2M audio/mpeg
03 - Moscas en la casa.mp3 2010-May-18 08:00:02 3.5M audio/mpeg
04 - No creo.mp3 2010-May-18 08:00:02 3.5M audio/mpeg
05 - Inevitable.mp3 2010-May-18 08:00:02 3.7M audio/mpeg
06 - Octavo D�a.mp3 2010-May-18 08:00:05 6.2M audio/mpeg
07 - que vuelvas.mp3 2010-May-18 08:00:05 3.5M audio/mpeg
08 - Tu.mp3 2010-May-18 08:00:07 4.4M audio/mpeg
09 - Donde Estan Los Ladrones.mp3 2010-May-18 08:00:06 2.9M audio/mpeg
10 - Sombra de Ti.mp3 2010-May-18 08:00:06 2.9M audio/mpeg
11 - ojos asi.mp3 2010-May-18 08:00:07 3.6M audio/mpeg


Fijacion Oral Vol. 1 :

01-en tus pupilas.mp3 2010-May-18 08:00:20 5.9M audio/mpeg
02-la pared.mp3 2010-May-18 08:00:08 586.1K audio/mpeg
03- La tortura.mp3 2010-May-18 08:00:17 4.8M audio/mpeg
04-obtener un si.mp3 2010-May-18 08:00:10 586.1K audio/mpeg
05-dia especial.mp3 2010-May-18 08:00:09 772.1K audio/mpeg
06-escondite ingles.mp3 2010-May-18 08:00:09 550.1K audio/mpeg
07-no.mp3 2010-May-18 08:00:19 5.7M audio/mpeg
08_ Las de La Intuicion.mp3 2010-May-18 08:00:11 648.1K audio/mpeg
09-dia de enero.mp3 2010-May-18 08:00:10 510.1K audio/mpeg
10_ Lo Imprescindible.mp3 2010-May-18 08:00:10 690.1K audio/mpeg
11_ La Pared (version acustica).mp3 2010-May-18 08:00:11 468.1K audio/mpeg
12_La Tortura [Shaketon Remix].mp3 2010-May-18 08:00:15 2.9M audio/mpeg


Laundry Service :

01 Objection (Tango).mp3 2010-May-18 08:00:23 5.1M audio/mpeg
02 Underneath Your Clothes.mp3 2010-May-18 08:00:23 5.1M audio/mpeg
03 Whenever, Wherever.mp3 2010-May-18 08:00:22 4.5M audio/mpeg
04 Rules.mp3 2010-May-18 08:00:24 5.0M audio/mpeg
05 The One.mp3 2010-May-18 08:00:27 5.1M audio/mpeg
06 Ready For The Good Times.mp3 2010-May-18 08:00:28 5.8M audio/mpeg
07 Fool.mp3 2010-May-18 08:00:29 5.3M audio/mpeg
08 Te Dejo Madrid.mp3 2010-May-18 08:00:30 4.2M audio/mpeg
09 Poem to a Horse.mp3 2010-May-18 08:00:32 5.7M audio/mpeg
10 Que Me Quedes T�.mp3 2010-May-18 08:00:32 6.6M audio/mpeg
11 Eyes Like Yours (Ojos As�).mp3 2010-May-18 08:00:33 5.4M audio/mpeg
12 Suerte (Whenever, Wherever).mp3 2010-May-18 08:00:39 4.5M audio/mpeg
13 Te Aviso, Te Anuncio.mp3 2010-May-18 08:00:46
5.1M audio/mpeg

Oral Fixation Volume 2 :

01-shakira-how_do_you_do.mp3 2010-May-18 08:00:46 4.3M audio/mpeg
02-shakira-dont_bother.mp3 2010-May-18 08:00:47 4.9M audio/mpeg
03-shakira-illegal_(feat._carlos_santana).mp3 2010-May-18 08:00:47 4.4M audio/mpeg
04-shakira-the_day_and_the_time_(feat._gustavo_cerati).mp3 2010-May-18 08:00:47 5.0M audio/mpeg
05-shakira-animal_city.mp3 2010-May-18 08:00:46 3.7M audio/mpeg
06-shakira-dreams_for_plans.mp3 2010-May-18 08:00:47 4.6M audio/mpeg
07-shakira-hey_you.mp3 2010-May-18 08:00:53 4.8M audio/mpeg
08-shakira-your_embrace.mp3 2010-May-18 08:00:52 4.0M audio/mpeg
09-shakira-costume_makes_the_clown.mp3 2010-May-18 08:00:52 3.7M audio/mpeg
10-shakira-something.mp3 2010-May-18 08:00:53 5.0M audio/mpeg
11-shakira-timor.mp3 2010-May-18 08:00:53 4.0M audio/mpeg


Pies Descalzos :

01 Estoy Aqui.mp3 2010-May-18 08:00:52 3.5M audio/mpeg
02 Antologia.mp3 2010-May-18 08:00:53 3.8M audio/mpeg
03 Un Poco De Amor.mp3 2010-May-18 08:00:56 3.6M audio/mpeg
04 Quiero.mp3 2010-May-18 08:00:57 3.8M audio/mpeg
05 Te Necesito.mp3 2010-May-18 08:00:57 3.6M audio/mpeg
06 Vuelve.mp3 2010-May-18 08:00:58 3.5M audio/mpeg
07 Te Espero Sentada.mp3 2010-May-18 08:00:57 3.1M audio/mpeg
08 Pies Descalzos, Sue�os Blancos.mp3 2010-May-18 08:00:57 3.1M audio/mpeg
09 Pienso En Ti.mp3 2010-May-18 08:00:57 2.2M audio/mpeg
10 Donde Estas Corazon.mp3 2010-May-18 08:01:00 3.5M audio/mpeg
11 Se Quiere, Se Mata.mp3 2010-May-18 08:01:00 3.3M audio/mpeg
12 Estou Aqui (Estoy Aqui).mp3 2010-May-18 08:01:01 3.5M audio/mpeg
13 Um Pouco De Amor (Un Poco De Amor).mp3 2010-May-18 08:01:07 3.5M audio/mpeg
14 P�s Descal�os (Pies Descalzos, Sue�os Blancos).mp3 2010-May-18 08:01:06 3.1M audio/mpeg
15 Estoy Aqui (The Radio Edit).mp3 2010-May-18 08:01:07 4.4M audio/mpeg
16 Donde Estas Corazon (Remix Single).mp3 2010-May-18 08:01:07 3.8M audio/mpeg